Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Molchanova, Svetlana
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Patologisten hermoyhteyksien kehittyminen tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriössä sekä pakko-oireyhtymässä
Päätös 324548
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 250 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Aivosairaudet ovat paitsi yksilölle usein huomattavan invalidisoivia, niin niillä on myös erittäin suuri kansantaloudellinen merkitys. Näiden sairauksien menestyksellinen hoito vaatii tarkkaa tietoa a.o. sairauksien etiologiasta. Nykykäsityksen mukaan monien psykiatristen sairauksien taustalla on jokin geneettinen alttius, ja sairauden laukaisevana tekijänä toimii jokin kehityksenaikainen poikkeava tapahtuma. Projektissani tutkitaan striatumin kehitykseen vaikuttavia tekijöitä sekä solu- että eläinmallien avulla. Striatum on aivoalue, jonka toiminnan häiriöt liittyvät erityisesti patologiseen hyperaktiivisuuteen (attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD). Tulokset tuovat lisävalaistusta a.o. syndrooman biologisiin taustatekijöihin ja auttavat suunnittelemaan sille parempia terapiamuotoja.