Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Korhonen, Rami
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Uusi mekanobiologinen algoritmi nivelrikon eri fenotyyppien etenemismekanismien ymmärtämiseen
Päätös 324529
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 543 234
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Nivelrikko on yleinen nivelsairaus, joka koskettaa yli 40 miljoonaa eurooppalaista. Nivelrikkoa kärsivien potilaiden määrä on kasvussa. Tautiin ei ole parannuskeinoa. Näin ollen paras ja kustannustehokkain keino olisi ennaltaehkäisy. Se ei ole kuitenkaan nykyisin mahdollista, koska nivelrikon etiologiaa ei tunneta hyvin ja taudin ennaltaehkäisy sekä yksilöllinen hoito on mahdollista ainoastaan, jos taudin eteneminen voidaan ennustaa. Tässä projektissa me kehitämme mekanobiologisen algoritmin, jota voidaan hyödyntää nivelrikon eri fenotyyppien etenemisen ennustamiseen ja hoidon optimoimiseen. Algoritmi huomioi sekä biomekaaniset että biokemialliset tekijät ja se kehitetään kokeellisen aineiston tuella. Tämä projekti tehdään yhteistyössä Massachusettsin teknillisen korkeakoulun, Calgaryn yliopiston, Cleveland klinikan, Californian yliopiston, Kuopion ja Helsingin yliopistollisten sairaaloiden sekä Mehiläisen kanssa.