Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rantala, Outi
Organisaatio Lapin yliopisto
Tutkimusaihe Matkailua lähelle - uusmaterialistinen näkökulma
Päätös 324493
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa lähestytään vastuullista matkailua nostamalla esiin lähimatkailusta kumpuavia mahdollisuuksia. Lähimatkailu korostaa paikallisten kohteiden, lyhyiden välimatkojen ja vähäpäästöisten matkustusmuotojen arvoa vastakohtana globaalille massaturismille. Hankkeessa kerätään metsäretkiin liittyviä aineistoja Suomen Lapissa. Metsäretkien metodologisena tavoitteena on kehittää ja testata osallistavaa, etnografista tutkimusmenetelmää, jossa yhdistyvät hyvinvointi, käveleminen, yllättyminen, improvisaatio ja yhdessä tietäminen. Hankkeen yhteiskunnalliset vaikutukset liittyvät lähimatkailun esille nostamiseen ekologisesti kestävänä matkailun muotona. Lähimatkailu tarjoaa uuden tavan toteuttaa matkailua, joka pohjautuu ihmisen ja luonnon väliseen molemminpuoliseen huolenpitoon. Hanke tuottaa matkailuelinkeinon edustajille, yrittäjille ja päättäjille käsitteellisiä ja käytännöllisiä työvälineitä, joiden avulla voidaan tunnistaa lähimatkailun arvo ja kehittää paikallisia tuotteita.