Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kulmuni, Jonna
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Muurahaisristeymät, ikkuna evoluutioon ja luonnonvalintaan
Päätös 324485
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmastonmuutos, maanviljely ja teollisuus muuttavat ympäristöä nopeasti, jonka johdosta lajien tulee sopeutua uusiin ja muuttuviin ympäristöolosuhteisiin. Sopeutumista voi vauhdittaa risteytyminen lähilajin kanssa, koska tällä tavoin siirtyy geenejä jotka voivat mahdollistaa sopeutumisen. Ei kuitenkaan tiedetä tarkemmin, milloin risteytyminen on hyödyllistä ja milloin sillä on negatiivisia seurauksia populaatiolle ja sen elinkyvylle. Projektissa tutkin risteytymisen seurauksia kekomuurahaisilla käyttäen genominlaajuista aineistoa 15-vuoden ajalta. Tämän lisäksi tutkin kokeellisesti miten luonnonvalinta vaikuttaa kekomuurahaisristeymiin luonnossa. Tutkimukseni valottaa risteytymisen seurauksia ja sitä voivatko ne vaihdella eri populaatioiden tai vuosien välillä. Tulokseni auttavat vastaamaan siihen, onko risteytymisen lopputulokset ennustettavia.