Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Valkonen, Sanna Marika
Organisaatio Lapin yliopisto
Tutkimusaihe Saamelaisen kulttuuriperinnön ontologinen politiikka
Päätös 324427
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 479 960
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämä tiedettä, taidetta ja saamelaista käsityötä, duodjia yhdistävä hanke tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan saamelaista kulttuuriperintöä ja alkuperäiskansaisuutta koskevaan tematiikkaan. Olemme kiinnostuneita siitä, millä tavalla saamelainen kulttuuriperintö on yhteiskunnassa olemassa. Tutkimme kulttuuriperinnön todellistamisen käytäntöjä ja niiden kytkeytymistä alkuperäiskansaistumisen prosesseihin kolmessa keskeisessä saamelaista yhteiskuntaa rakentavassa käytännössä eli saamelaisessa museossa, uudessa yhteiskunnallisessa aktivismissa, erityisesti käsityötä hyödyntävässä aktivismissa, ja nykytaiteessa. Lähtökohtanamme on ajatus, että erilaiset käytännöt tekevät kulttuuriperinnön - ja alkuperäiskansan - todelliseksi eri tavoin. Hankkeen tavoitteena on myös luoda ja kehittää saamelaislähtöisiä, taiteen, tieteen ja perinteen vuorovaikutukseen perustuvia tapoja määritellä, tulkita, luoda ja esittää kulttuuriperintöä ja sen moninaisuutta.