Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Valtonen, Anu
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Ravintoverkkojen palautuminen sademetsän ennallistamisessa
Päätös 324392
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 421 423
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Metsien häviäminen on ollut monilla maapallon alueilla niin laajamittaista ja nopeaa, että lajiston palautuminen alueille on vaikeaa ilman aktiivisia ennallistamistoimia. On kuitenkin epäselvää, kuinka lajienväliset ravintoverkot ja niiden tarjoamat ekosysteemipalvelut palautuvat ennallistamisen myötä. Tämän projektin tavoitteena on selvittää, kuinka kasvien ja hyönteisten muodostamat ravintoverkot palautuvat sademetsän ennallistamisprosessissa. Projektissa tutkitaan kolmea ravintoverkkoa: 1) puiden, puilla elävien perhostoukkien ja niiden parasitoidien ravintoverkkoja, 2) puiden, puilla elävien äkämiä muodostavien hyönteisten, sekä näiden parasitoidien ravintoverkkoja, sekä 3) koloissa pesivien myrkkypistiäisten, niiden ravinnoksi käyttämien toukkien, ja niissä elävien parasitoidien ravintoverkkoja. Tutkimus toteutetaan laaja-alaisilla ennallistamisalueilla Kibalen kansallispuistossa Ugandassa.