Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hokkanen, Markku
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Liikkuvat parantajat, politiikka ja kehitys Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa 1870-2000: muutokset, kamppailut ja keksinnöt
Päätös 324388
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 477 350
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Saharan etelänpuoleisen Afrikan parantamisen ja terveydenhoidon historiassa keskeisiä toimijoita ovat olleet parantajat, joiden historiaa tunnetaan huonosti. Parantajat ovat kytkeytyneet politiikkaan monin tavoin, kuten parantamisen sääntelyn, valtaapitävien tai kansainvälisten kehityshankkeiden kannattamisen tai vastustamisen kysymyksissä. Tässä hankeessa tutkitaan parantamisen historiaa vertaillen ja pitkällä aikavälillä. Projekti keskittyy 1) parantajien muuttuvaan kuvaan 2) parantamisen ja politiikan kytköksiin ja 3) parantajien ja kehityshankkeiden vuorovaikutuksiin. Se selvittää kuinka liikkuvuus, kamppailut ja lisääntyvät globaalit vuorovaikutussuhteet vaikuttivat parantamiseen ja politiikkaan 1870-luvulta alkaen. Hanke perustuu kirjoitettuihin ja suullisiin lähteisiin Namibiassa, Malawissa, Tansaniassa ja Somaliassa sekä laajaan vertailuun ja kansainväliseen yhteistyöhön. Se tuottaa uuden kokonaiskuvan Saharan etelänpuoleisen Afrikan terveyshistoriasta.