Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Järvelä, Sanna
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Sosiaalisesti jaettu oppimisen säätely yhteisöllisessä oppimisessa
Päätös 324381
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
SHARP projektissa tutkitaan ja tuetaan sosiaalisesti jaettua oppimisen säätelyä ryhmissä. Tutkimus toteutetaan lukiossa ja oppilaat (N=400) työskentelevät ryhmissä fysiikan oppitunneilla. Tutkimusmenetelmät sisältävän monitieteisen yhteistyön tuloksena aivan uudenlaista multimodaalista aineistoa oppimisen prosessin vaiheista helpottavat sen ”läpinäkyväksi tekemistä”. Tätä tietoa visualisoidaan oppimisanalysiikan avulla oppilaille, ryhmille ja opettajalle. Tavoitteena on, että tietoisuus oppimisen kognitiivisista, motivationaalisista ja emotionaalisista prosessista auttaa oppimisen säätelyprosesseissa ja yhteisöllisessä oppimisessa. Tutkimus edistää teoriaa ja tuottaa aivan uudenlaisia menetelmiä oppimisen tutkimukseen.