Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Sariola, Salla
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Antibiottiresistenssin yhteiskuntatieteelinen tutkimus: terveydenhuolto, eläimet ja etiikka
Päätös 324322
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 400 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Antibiootit ovat mahdollistaneet ihmisille pidemmän ja terveemmän elämän, mutta bakteerien lisääntyvä vastustuskyky antibiooteille ja uusien lääkkeiden puute uhkaa tätä kehitystä. Antimikrobiresistenssi (AMR) onkin mm. Maailman Terveysjärjestön mukaan kaikkea elollista koskeva kriittinen haaste, jonka ratkaisemisessa tarvitaan myös yhteiskuntatieteen tuomia uusia näkökulmia. Projekti esittää, että vaikka AMRn mekanismit ovat biologisia, se on seurausta sosiaalisista toiminnoista - taustalla ovat tapamme käyttää liikaa antibiootteja niin terveydenhuollossa kuin ruoantuotannossakin. Projekti lisää ymmärrystä siitä, miten AMR leviää ja kuinka sitä voi ehkäistä. Laadullisin ja tilastollisin menetelmin toteutettavassa projektissa tarkastellaan eri alueita, joissa AMRä esiintyy (Suomi, Benin, Kenia ja Laos). Projekti tuottaa uutta tietoa hyödyntäväksi kansainvälisessä ja kansallisessa terveyspolitiikassa sekä lääketieteellisessä tutkimuksessa.