Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Reichert, Sophie
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe
Terve vanhuus: terveysriskit, lisääntymiskyvyn heikkeneminen ja ikääntymisen biomarkkerit pitkäikäisillä nisäkkäillä
Päätös 324257
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 250 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ikääntyvän väestön myötä hedelmällisyyden heikkenemisen ja ikääntymisen mekanismien tunteminen on tärkeää, jotta haittojen ehkäisemiseen osataan varautua. Ihmisen ikääntymisen vaikutuksista voidaan saada tietoa tutkimalla Aasian norsua, toista yhtä pitkäikäistä nisäkästä kuin ihminen. Eliniän ja hedelmällisyyden muutosten ennustaminen edellyttää ikääntymiseen vaikuttavien tekijöiden tuntemusta. Varhaisten elinvuosien stressi ja sairaushistoria heijastuvat pitkäikäisten lajien jäljellä olevien terveiden elinvuosien määrään. Hankkeessa pyritään löytämään tekijöitä, jotka vaikuttavat yksilöiden erilaiseen ikääntymisnopeuteen. Norsuyksilöiden terveys- ja lisääntymishistoria sekä vanhenemisen indikaattoreiden esiintyminen eliniän kuluessa voivat auttaa selvittämään ikääntymisen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä myös ihmisellä.