Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Niskanen, Samu
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Kirjaiilijoiden julkaisustrategiota varhaiskeskiajan Euroopassa (n. 400-1000)
Päätös 324246
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilman julkaisemista minkä tahansa myöhäisantiikin oppineen aiheen – olipa kyse sitten filosofiasta, teologiasta, lääketieteestä, luonnontieteestä tai historiasta – kommunikoinnin ketju olisi katkennut. Hanke tarjoaa laajan, yksityiskohtaisen ja uusia tutkimussuuntia avaavan kuvauksen siitä, miten kirjoittajat latinankielisessä lännessä julkaisivat teoksiaan noin vuosien 400 ja 1000 välissä. Esitämme, että kirjoittajien toimintatavat lukijakunnan saavuttamiseksi eivät olleet staattisia, vaan alttiita muutokselle, ja että erilaiset kulttuurilliset, yhteiskunnalliset ja institutionaaliset ympäristöt kannustivat erilaisiin julkaisemisen tapoihin. Ehdotamme, että Rooman imperiumin hajoaminen ja karolingisen vallan nousu ja hajaantuminen perustavanlaatuisella tavalla muokkasivat kirjoittajien julkaisunäkymiä. Hanke on merkittävä kontribuutio ymmärrykseemme varhaisesta latinankielisestä kirjallisuudesta ja varhaiskeskiaikaisen kirjallisen tuotannon yhteiskunnallisista reunaehdoista.