Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Heinonen, Ilkka
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Liikunta ja syöpäkasvaimen verenvirtaus, hypoksia ja aineenvaihdunta
Päätös 324243
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden on osoitettu olevan tehokas keino monien sairauksien, kuten sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen ja syövän, ennaltaehkäisyssä. Koska ihmiset elävät yhä pidempään, syöpä on noussut yhä yleisemmäksi sairaudeksi etenkin länsimaissa. Liikunta ehkäisee syövän syntymistä ja liikunnannalla on aikaisempien tutkimusten mukaan tärkeä rooli myös syövän hoidon yhteydessä. Liikunnan vaikutuksista itse syöpäkasvaimen verenvirtaukseen ja verenvirtauksen jakautumiseen, hapetukseen, kokoon ja aineenvaihduntaan ei kuitenkaan ole paljon tutkittua tietoa. Sen vuoksi tässä tutkimuksessa selvitetään juuri näitä vaikutuksia. Prekliinisten kokeiden mukaan liikunta voisi parantaa syövän verenvirtausta ja ohjata täten lääkevaikutusta paremmin syöpäkasvaimeen, mutta asiaa ei ole ennen tätä tutkimusta selvitetty kliinisin kokein ihmisillä. Tutkimuksen tuloksilla voi olla tärkeä merkitys syövän hoidon tehokkuuden parantamisessa ja liikunnan ja syövän yhteyden ymmärtämisessä.