Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Pasonen-Seppänen, Sanna
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Hyaluronaani immuunisuppressiivisen kasvaimen mikroympäristön muodostumisessa
Päätös 324238
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 250 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hyaluronaani on yksi soluväliaineen keskeisistä makromolekyyleistä, joka tukee normaalien solujen liikkumista ja jakaantumista, mutta voi toisaalta edistää syövän kasvua ja leviämistä. Tutkimme hyaluronaanin roolia puolustusjärjestelmän solujen muuntumisessa syövän kasvua tukeviksi. Syövän edetessä elimistön oma puolustusjärjestelmä muuttuu siten, ettei se enää tunnista syöpäsoluja. Tulemme selvittämään, kuinka puolustusjärjestelmän soluja kuten makrofageja houkutellaan kasvainalueelle ja aktivoidaan siellä. Muodostaako hyaluronaani kaapelimaisia rakenteita, jotka sitovat makrofageja kasvainalueelle. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää uusia kohteita, joilla syövän kasvua ja leviämistä voidaan tulevaisuudessa estää. Lisäksi potilasnäytteistä tullaan määrittämään kasvaimien immunologinen luonne, ns. immunoscore, jota voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti käyttää syövän ennusteen arvioinnissa sekä prediktiivisenä tekijänä potilaan lääkehoitoa valittaessa.