Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Vinnari, Eija Marjatta
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe CSR-kommunikaation rooli tilivelvollisuuden rakentumisessa yritysten ja sidosryhmien välillä
Päätös 324215
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projekti liittyy vastuullisuusviestintään ja tarkemmin ottaen organisaatioiden ja sidosryhmien välisiin tilivelvollisuussuhteisiin. Projektissa tutkitaan tilivelvollisuuden rakentumista vastuullisuusviestinnän kautta erilaisissa empiirisissä konteksteissa viidessä eri maassa.