Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Shulga, Anastasia
Organisaatio Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Tutkimusaihe
Synkronoitu magneetti- ja sähköstimulaatio - pareesin ja paralyysin uusi hoitomuoto
Päätös 324160
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 250 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Selkäydinvaurio aiheuttaa inhimillistä kärsimystä sekä kustannuksia yhteiskunnalle. Tarvitaan uusia hoitomenetelmiä jotka voidaan ottaa nopeasti kliiniseen käyttöön. Halvaantuneen raajan sähköstimulaatio yhdistettynä aivojen kajoamattomaan stimulaatioon lisää aivojen ja selkäytimen muovautuvuutta vaurion jälkeen. Kokeilimme ensimmäisinä maailmassa kyseistä menetelmää selkäydinvamman jälkeisenä pitkäaikaisena hoitomuotona. Olemme osoittaneet kroonisissa selkäydinvammapotilaissa että menetelmä pystyy ainakin osittain palauttamaan liikettä halvaantuneisiin lihaksiin sekä vahvistamaan heikkoja lihaksia. Tavoitteenamme on vahvistaa saatuja lupaavia tuloksia suuremmassa potilasaineistossa, parantaa menetelmää testaamalla sitä erityyppisissä potilaissa sekä terveissä koehenkilöissä, ja laajentaa sen käyttöä myös aivohalvauspotilaisiin. Projektimme päätavoitteena on menetelmämme siirtyminen kokeellisesta hoidosta kliinisessä käytössä olevaksi, potilaiden ulottuvissa olevaksi hoidoksi.