Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Dhondt, Pieter
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Muuttuvat asenteet lääketieteellistä epävarmuutta kohtaan lääkäreiden koulutuksessa 1880-luvulta eteenpäin: Suomi monikansallisesta näkökulmasta
Päätös 324135
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 462 090
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Edes menestyksekkäät läpimurrot lääketieteessä eivät tule koskaan kokonaan poistamaan kliiniseen päätöksentekoon ja hoitoihin liittyvää epävarmuutta. Tuon epävarmuuden riittämättömän sietämisen riskit ovat hyvin tiedossa. Niinpä vallitsee yksimielisyys siitä, että asiaan on opetussuunnitelmassa kiinnitettävä enemmän huomiota. Se, miten tämä tavoite toteutetaan, on kuitenkin vähemmän selvää. Projekti pureutuu tähän puutteeseen monitieteellisin keinoin, joskin lähtökohtana on historian näkökulma. Ensinnäkin se selvittää, miten asenteet lääketieteellistä epävarmuutta kohtaan ovat muuttuneet lääkäreiden koulutuksessa 1880-luvulta alkaen. Toisekseen projektissa tutkitaan, miten lääketieteen historia voi lisätä monitulkintaisuuden sietokykyä nykypäivän lääketieteen opiskelijoiden keskuudessa. Painopiste on suomalaisissa kehityskuluissa, mutta niitä tarkastellaan monikansallisesta näkökulmasta. Projektin tavoitteena on vaikuttaa konkreettisesti nykyiseen lääketieteelliseen koulutukseen.