Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Honkatukia, Päivi
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Kiistelty suostumus. Läheisyyden sosiaalinen ja digitaalinen rajankäynti nuorten romanttisissa suhteissa
Päätös 324094
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimus tarkastelee seksuaalista suostumusta tärkeänä nuoruuteen liittyvänä kysymyksenä. Se analysoi suostumusta intersektionaalisesti 15-19-vuotiaiden nuorten parissa kiinnittäen huomiota romanttisten ja intiimien suhteiden merkitykseen hyvinvoinnin lähteenä tai sitä heikentävänä seikkana. Tutkimuksessa tarkastellaan suostumuksen arkisia merkityksiä osana nuorten sosiaalisia suhteita, huomioiden erityisesti digitaaliset ympäristöt. Tämä nuorten arkielämästä kumpuava tieto asetetaan vuoropuheluun vallitsevien puhetapojen kanssa, jossa nuorten seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset herättävät usein huolta, jopa moraalisia paniikkeja. Toisaalta niihin liittyvät valtasuhteet jäävät helposti huomiotta erityisesti oikeudellisessa kontekstissa. Empiirisesti tutkimuksessa kerättään ja analysoidaan laadullista ja määrällistä tietoa nuorten kokemuksista ja suostumuksen merkityksellistämisestä. Lisäksi analysoidaan julkista keskustelua suostumuksesta osana raiskauslainsäädännön reformia.