Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Frick, Maria
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa
Päätös 324060
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Yhteiskunnassamme on viime aikoina käyty keskustelua osallisuuden epätasa-arvoisesta jakautumisesta mm. maahanmuuttajien osalta. Hankkeessamme tutkitaan monikulttuurisia vuorovaikutustilanteita, joihin osallistuu maahanmuuttajia, heidän perheenjäseniään ja ystäviään. Maahanmuuttajien mahdollisuudet käyttää äidinkieltään Suomessa ovat rajallisia, mikä johtaa kielellisiin epäsymmetrioihin arkisissa tilanteissa. Kielellisten ja ei-kielellisten resurssien yhdistäminen saattaa parantaa osallisuutta vuorovaikutustilanteissa, minkä vuoksi tutkimmekin arkikeskusteluista ja haastatteluista sitä, miten osallistujat vuorovaikuttavat arkisissa tilanteissa ja sitä, millaisia ajatusmalleja ja ideologioita vuorovaikutuksen taustalla vallitsee. Tulokset lisäävät tutkimustietoa monikulttuurisesta vuorovaikutuksesta, maahanmuuttajien osallisuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa sekä monikielisen ja ei-kielellisten vuorovaikutuskeinojen yhdistymisestä keskustelussa.