Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Wrzaczek, Michael
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Signaalien integraatio solukalvon proteiinien välityksellä kasvien stressisignaloinnin aikana
Päätös 323917
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 499 651
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kasvisoluja ympäröi solukalvo, joka erottaa solun sisäosat ympäristöstä. Signaalit toisista soluista tai ympäristöstä vastaanotetaan solukalvon reseptorien avulla. Solukalvolla on myös rakenteellisia proteiineja ja monia entsyymejä. Valtava määrä signaaleja säätelee samanaikaisesti näiden entsyymien aktiivisuutta. Vaikka yksittäiset reseptorit tunnetaan, signaalien yhdistymistä tarkaksi säätelyksi ei vielä ymmärretä. Tämän projektin tavoitteena on ymmärtää miten signaalien yhdistyminen johtaa hienosäädettyyn reaktioon solussa ja siten mukautumiseen epäsuotuisiin ympäristöoloihin. Ihmiskuntaa haastaa ilmastonmuutos ja kasvavan ruuan ja kasvimateriaalin tarve. Siksi tämän molekulaarisen signalointiprosessin tunteminen on elintärkeää kasvien stressinsietokyvyn parantamiseksi patogeenien ja abioottisen stressin kuten ravinteiden niukkuuden, maaperän suolapitoisuuden ja kuivuuden osalta samalla kasvien tuottavuuden ja sadon määrän säilyttäen tai sitä lisäten.