Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Heinonen, Kati
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Raskausajan ja varhaislapsuuden D-vitamiinitasojen merkitys mielenterveyden kehittymiselle
Päätös 323910
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Aivojen kriittisten kehitysvaiheiden aikana yleisen ja kohtalaisen helposti muokattavan ympäristötekijän, alhaisen D-vitamiinitason, on ehdotettu olevan riskitekijä mielenterveyden häiriöiden kehittymiselle. Olemassa olevien tutkimusten perusteella syy-seuraussuhteesta voidaan kuitenkin päätellä vain vähän. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan äidin raskaudenaikaisen ja lapsen varhaislapsuuden D-vitamiinitasojen merkitystä lapsen mielenterveyden kehittymisen kannalta hyödyntäen useita eri pitkittäistutkimuksia, sekä tietoa äidin ja lapsen D-vitamiinitasoihin liitetyistä geneettisistä piirteistä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös satunnaistetun D-vitamiini -intervention avulla, onko nykysuosituksia korkeammasta päivittäisestä D-vitamiinilisäannoksesta hyötyä mielenterveyden kehityksen kannalta. Tämä projektin tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden arvioida D-vitamiinitasojen sekä –lisien merkitystä mielenterveyden häiriöiden kehittymisen taustalla.