Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Sonkki, Marko
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe
Antennisuunnitellu millimetritaajuuksille sekä suuren suuntaavuuden omaavien linssiantennen simulaatiot sub-THz tajuuksille käyttäen säteenseuranta-algoritmia
Päätös 323857
Päätöspvm 30.01.2019
Rahoituskausi 01.02.2019 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 2 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Raja eri langattomien päätelaitteiden välillä on kadonnut, koska yleismaailmallinen yhteydenpito on tärkeää loppukäyttäjälle. Ajatuksena on mahdollistaa langaton yhteys yksityisiin tai julkisiin verkkoihin kaikkialla ja milloin tahansa. Kyseinen trendi yhdessä uusien standardien ja sovellusten kanssa vaatii suurempia datanopeuksia ja taajuuksia sekä parempaa tiedonsiirron laatua. Tässä projektissa tutkitaan ja kehitetään korkean suorituskyvyn antennirakenteita tulevaisuuden langattoman tiedonsiirron radiokanavamittauksiin millimetritaajuuksilla. Lisäksi projektissa simuloidaan ja tutkitaan sähköisesti isoja linssiantennirakenteita käyttäen säteenseurantamenetelmää. Tarkoituksena on löytää antenniratkaisuja, jotka toimivat hyvällä hyötysuhteella 300 GHz taajuudella. Tutkimustyö tehdään Beijing Jiaotong University, Pekingissä (Kiina). Tutkijavaihto tehdään neljän kuukauden periodina kesäkuun ja syyskuun 2019 välillä. Lisätietoa: www.ee.oulu.fi/~msonkki