Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Salmon, Yann
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Nilan ekofysiologia: mekanistisista ilmiöistä ekologisiin seurauksiin (PhloEM EcologiC)
Päätös 323843
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
PhloEM EcologiC keskittyy hiilen ja veden kuljetuksen ja niiden säätelyn mekanistiseen ymmärtämiseen puussa. Nilakuljetus on keskeinen kasviekologian tutkimusaihe, jota koskevat teoriat ovat lähtöisin 1930-luvulta. Teorioiden testaaminen kokeellisin mittauksin on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi, koska nilan toiminta häiriintyy herkästi. Meidän tavoitteenamme on tutkia prosesseja, jotka ajavat nilakuljetusta sekä testata niiden vaikutusta puulajien esiintymiseen ja kuivuuskestävyyteen. Lähestymme näitä kysymyksiä sekä kokeellisin menetelmin kontrolloiduissa ja kenttäolosuhteissa että tilastollisin menetelmin. Tutkimus tehdään pääosin Helsingin yliopistossa ja Hyytiälän metsäasemalla, minkä lisäksi teemme yhteistyötä Australiassa, Euroopassa ja (sub)trooppisilla alueilla. Projekti tuo tärkeää lisätietoa metsänhoitomenetelmien kehittämisen tueksi Suomessa ja ulkomailla, erityisesti alueilla, jotka kärsivät ilmaston ääri-ilmiöistä.