Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Geritz, Stefan
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Uusi lähestymistapa stokastisessa väestömallinnuksessa
Päätös 323772
Päätöspvm 30.01.2019
Rahoituskausi 01.02.2019 - 31.05.2020
Rahoitus (€) 900
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeen tavoitteena on kehittää luentomuistiinpanoja kurssilla käytetyille matematiikan (biomatematiikan) stokastiselle väestömallille. Tavoitteena on, että luentomerkit julkaistaan ??lopulta oppikirjaksi sekä kiinaksi että englanniksi.