Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Vuori, Juha
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Turvallisuus Kiinassa
Päätös 323704
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 280 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hanke tutkii turvallisuuden käsitteitä, teknologioita ja käytäntöjä Kiinan kansantasavallassa. Näiden tarkastelemisen avulla on mahdollista hahmottaa kiinalaisia visioita poliittisuudesta: kuinka turvallisuuteen kytkeytyvät poliittiset käytännöt, kommunikaatioteknologiat, byrokraattiset instituutiot ja arkipäiväiset käytännöt säätelevät vapauden rajoja Kiinassa? Hanke yhdistää kansallisen turvallisuuden käsitehistoriallisen tutkimuksen, kuvia koskevan verkkosensuurin visuaalisessa turvallisuustutkimuksessa ja turvallisuusasiantuntijoiden poliittisen sosiologian mahdollistaen näin monisyisen kuvan siitä kuinka turvallisuus toimii Kiinassa sekä siitä mitä se saa aikaan poliittisesti ja sosiaalisesti. Hanke edistää näin kansainvälistä turvallisuustutkimusta sekä Kiinantutkimusta ja kohentaa Kiinantuntemusta yhteiskunnassa tuomalla esiin Kiinan valtiojärjestelmässä toimivien viranomaisten moniulotteisuuden, hajaannuksen ja keskinäisen kilpailun.