Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kokko, Katja
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Elämänkaaren aikana muotoutuvat yksilölliset kehityspolut elämänsiirtymiin 60-vuotiaana: kehityspsykologinen tutkimus (TRAILS)
Päätös 323541
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 477 745
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
TRAILS on kansainvälisestikin ainutlaatuisen pitkään jatkuneeseen pitkittäistutkimukseen perustuva hanke. Hankkeessa tarkastellaan mielen hyvinvointia ennakoivia tekijöitä ja mekanismeja noin 60-vuoden iässä alkavan myöhäisen aikuisiän vaiheessa. Tarkastelun kohteena ovat sekä ikävaiheeseen liittyvät siirtymien, kuten eläköitymisen tai sen ennakoinnin, isovanhemmuuden, terveyshuolien vapaa-ajan aktiviteettien yhteydet hyvinvointiin sekä persoonallisuuden, varhaisemman kehityksen ja yhteiskunnallisten vaatimusten rooli näissä yhteyksissä. Hankkeessa kerätään uutta aineistoa noin 60-vuotiailta JYLS-tutkimuksen osanottajilta, joita on tähän mennessä tutkittu 8-vuotiaasta (alkuperäinen N = 369) 50-vuotiaaksi asti. Hanke lisää ymmärrystä yksilöllisten ja kehityksellisten tekijöiden merkityksestä elämänsiirtymävaiheessa. Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa. Hankkeella on kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.