Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lehikoinen, Aleksi
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Lajiyhteisöjen muutokset: ilmastonmuutokset, ihmisen maankäytön ja yhteisöjen kompleksisuus
Päätös 323527
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 517 502
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmastonmuutoksen ennustetaan aiheuttavan suuria muutoksia luonnossa ja jo nyt lajien levinneisyysalueet ja esiintymisten ajoitukset ovat siirtyneet nousevien lämpötilojen takia. Tämä projekti tutkii ilmastonmuutoksen ja ihmisen maankäytön vaikutusta lajeihin ja lajiyhteisöihin käyttäen kansainvälisiä laajoja vapaaehtoisten keräämiä linnustonseuranta-aineistoja. Tutkimukseni selvittää muun muassa kuinka nopeita lajien ja yhteisöjen muutokset ovat, miten paljon muutosnopeudet vaihtelevat alueiden välillä, miksi jotkin lajit reagoivat eri tavalla, ja kuinka hyvin suojelualueet pystyvät puskuroimaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia lintukannoille. Tutkimuksen tulokset kertovat sekä kuinka lajit reagoivat ilmastonmuutokseen, mutta samalla selvittää perinteisen luonnonsuojelutoimenpiteiden tehokkuutta muuttuvassa ilmastossa.