Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rönkä, Anna
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Yhteisvanhemmuuteen oppimassa: Vertaileva pitkittäistutkimus yhteisvanhemmuuden rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa
Päätös 323492
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 285 696
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämä poikkitieteinen konsortiotutkimus tarkastelee yhteisvanhemmuutta perheen muodostamisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon avaintekijänä siirtymässä vanhemmuuteen. Hankkeessa kerätään seuraavat aineistot: suomalaisten, australialaisten, japanilaisten ja portugalilaisten vanhempien haastatteluaineisto (kerätään kahdesti: odotuksen loppuvaihe, lapsi 1,5v), suomalaisten vanhempien mobiilipäiväkirja-aineisto (kerätään kahdesti: lapsi 4–6 kk, lapsi 1,5v) sekä suomalaisten ammattilaisten ja vanhempien ryhmähaastatteluaineistot. Tutkimuksen toteuttaa Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyössä THL:n ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Tutkimus tuottaa uutta tietoa yhteisvanhemmuuden rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa ja osoittaa, miten hyvinvointipolitiikka, perhepalvelut ja kulttuuriset odotukset ja normit muovaavat yhteisvanhemmuutta. Tutkimus syventää ymmärrystä ammattilaisten ja vertaisten roolista yhteisvanhemmuuden rakentumisesta.