Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Sierra Lopez, Alejandra
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
3D elektronimikroskooppisesta kudosmallista patologia spesifiseen moniulotteiseen diffuusio magneettikuvaukseen
Päätös 323385
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 481 881
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Nopeasti lisääntyviin neurologisiin sairauksiin liittyvä inhimillinen kärsimys ja yhteiskunnallinen rasitetta voidaan osaltaan vähentää kehittämällä tarkempaa ja aikaisempaa diagnoosia ja taudin kulun ennustamista. Tässä projektissa kehitetään entistä spesifisempää magneettikuvantamista käyttäen lähtökohtana morfologista informaatiota, joka mitataan 3D elektronimikroskopialla. Projektin tuloksena syntyy uusia kuvantamismetodeja, jotka ovat erittäin spesifisiä mm. solukuolemalle, tulehdukselle tai rakenteelliselle muovautuvuudelle. Tämän tulee merkittävistä muuttamaan diffuusiokuvantamisen käytettävyyttä mm. neurodegeratiivisten sairauksien, aivohalvauksen, tuumorien ja aivoruhjeen aikaisessa diagnoosissa ja karakterisoinnissa. Kehitettävät metodit ovat siirrettävissä lähes sellaisenaan kliiniseen kuvantamiseen.