Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Laine, Matti
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Muistin strategiat
Päätös 323251
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Muistinharjoitusohjelmat ovat suosittuja, mutta miksi niiden vaikutukset näyttävät olevan varsin rajallisia? Tämän projektin lähtökohtana on se, että tosin kuin on väitetty, muistiharjoittelu ei todellisuudessa lisää muistikapasiteettia vaan toimii pikemminkin taidon oppimisena. Taitojen oppimisessa tullaan tyypillisesti paremmaksi lähinnä vain siinä tehtävässä mitä harjoitetaan. Oleellinen osa taitojen oppimista on harjoitettavaan tehtävään sopivien strategioiden kehittäminen. Tässä hankkeessa selvitetään tehtäväspesifien strategioiden kehittymistä ja niiden ennustearvoa lyhytaikaisen muistin, pitkäaikaisen muistin ja prospektiivisen muistin (tulevaisuudessa suoritettavien asioiden muistaminen) tehtävien tekemisen yhteydessä. Lisäksi kokeilemme kahta uutta muistiharjoitusmenetelmää, jotka perustuvat muististrategioiden tehostettuun käyttöön. Jos nämä uudet harjoitusmenetelmät osoittautuvat toimiviksi, voivat ne olla hyödyllisiä kuntoutuksessa ja koulutuksessa.