Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Weiss, Holger
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Muslimers egenmakt i Ghana (MEG): Diskurser, agendor och handlingar relaterade till fattigdom, samfund och genus
Päätös 323235
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 105 130
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Forskningsprojektet undersöker de muslimska samfunden, deras integration i civilsamhället och deras samröre med staten i Ghana. Syftet med MEG-projektet är 1) att undersöka den muslimska diskursen om marginalisering och egenmakt, och 2) att analysera muslimska trosbaserade organisationers och det muslimska religiösa och politiska ledarskapets agendor och aktiviteter gentemot civilsamhället och den moderna sekulära staten i Ghana. MEG-projektet utgår ifrån ett holistisk, deltagande angreppssätt och fokuserar på tre sammanlänkade delområden: egenmakt genom fattigdomsbekämpning, egenmakt och politisk diskurs samt egenmakt och dialogen mellan trossamfund. MEG-projektets målsättning är att ge en fördjupad förståelse om muslimer som en minoritet i ett kristet-dominerad civilsamhälle och om möjligheten för en fungerande relation mellan det muslimska ledarskapet och den sekulära staten.