Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Laakasuo, Michael
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Älykkäiden koneiden moraalit
Päätös 323207
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Moralities of Intelligent Machines (MOIM) –tutkimusryhmä on toiminut vuodesta 2015 lähtien. Olemme ainoa 2015 Helsinki Challenge –tiedekilpailuun osallistunut joukkue, joka on yhä aktiivinen sekä tutkimuksen teossa että yhteiskunnallisena vaikuttajana. MOIMin päätavoite on yhdistää ihmisen moraalikognition perustutkimus kehittyvän teknologian haasteisiin. Tutkimme sitä, miten ihmiset suhtautuvat tekoälyjen tekemiin moraalisiin päätöksiin, joilla on yhteys ihmisten hyvinvointiin. Toistaiseksi olemme tutkineet ihmisten suhtautumista nk. mielensiirtoteknologiaan, aivoimplanttien käyttöön, hoitorobottien tekemiin pakkolääkitsemispäätöksiin, pelastusrobotiikkaan ja robottiprostituutioon. Kehitämme myös uusia psykometrisia mittareita arviomaan ihmisten suhtautumista erilaisiin tekoälyihin. Käynnissä olevien projektiemme lisäksi aiomme tutkia myös muita aiheita, kuten tekoälyjen tekemiä passiivisia eutanasiapäätöksiä ja lainvalvonnan profilointialgoritmejä.