Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Granqvist, Nina
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Marginaalista valtavirtaan - Kvanttitietokoneen synty tieteenalana ja uutena liiketoiminnan alueena
Päätös 323119
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimushanke seuraa kvanttitietokoneiden ympärillä tapahtuvaa uuden toiminnan kentän ja markkinan muodostumista. Uusien teknologioiden siirtyminen marginaalista valtavirtaan on merkittävä tutkimuskohde myös laajemmin sosiaalitieteissä. Teoreettisesti tutkimusprojekti ammentaa narratiivisesta ja temporaalisesta näkökulmasta kentän syntyyn. Merkitykset syntyvillä toiminnan alueilla tuotetaan kielen kautta, ja narratiivit ovat erityisen keskeinen lingvistinen käsite merkitysten tuottamisessa. Tutkimme myös temporaalisen legitimoinnin prosesseja. Syntyvillä markkinoilla tulevaisuuden odotukset ovat merkittävä legitiimisyyden lähde. Lisäksi on tärkeää, että keskeisillä toimijayhteisöillä on yhtenevät näkemykset siitä, milloin on oikea aika investoida resursseja uuteen teknologiaan. Tämä edesauttaa teknologian siirtymään laboratoriosta markkinoille. Tutkimus käyttää reaaliaikaisia laadullisia menetelmiä kvanttitietokoneiden tutkimuksen ja kaupallistamisen tutkimiseen.