Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ganna, Andrea
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Korkean yksityisyyden suojan mahdollistava menetelmä korkean sydän- ja verisuonitautiriskin omaavien henkilöiden tunnistamiseksi käyttäen kansallisia rekisterejä ja geneettistä tietoa.
Päätös 323116
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Sydän- ja verisuonitaudit ovat johtava kuolinsyy Suomessa, joten on tärkeää tunnistaa aikaisessa vaiheessa korkeaan riskiryhmään kuuluvat henkilöt. Perinteisesti tämä on tehty käyttäen kliinisiä ennustemalleja. Tällä on kuitenkin omat rajoitteensa. Tavoitteenani on kehittää innovatiivisia ennustemenetelmiä, jotka takaavat henkilön yksityisyyden: 1)Tutkimalla uusia, tekoälyyn nojaavia malleja, tuottaaksemme ”synteettistä” rekisteridataa. Tämä mahdollistaa uuden datan luomisen, joka tuottaa samat tulokset kuin alkuperäinen data, mutta on riittävän erilaista minimoidakseen yksityisyyden menetyksen riskin. 2)Kehittämällä tekoälyyn perustuvia ennustemalleja, jotka hyödyntävät kansallista rekisteridataa lääkityksistä, diagnooseista, sukurasitteesta ja sosioekonomisesta asemasta tuottaakseen tarkkoja arvioita sydän- ja verisuonitautiriskistä. 3)Yhdistämällä geneettisiä riskiarvoja ja terveyshistoriaa, tunnistaaksemme alaryhmiä, joille geneettinen tieto voi parantaa riskin ennustamista.