Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Suni, Minna
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Työelämässä tarvittavien toisen kielen resurssien rakentuminen
Päätös 323114
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Riittämätöntä suomen kielen taitoa pidetään yleisesti maahanmuuttajien työllistymisen keskeisimpänä esteenä. Suomessa on nyt paraikaa meneillään kaksi merkittävää koulutusuudistusta, jotka osaltaan pyrkivät korjaamaan tilannetta: kotoutumiskoulutuksen uudistus ja ammatillisen koulutuksen reformi. Molemmissa korostetaan työelämälähtöistä oppimista ja viedään oppimista luokasta työpaikoille. Tässä etnografisella otteella toteutettavassa tutkimushankkeessa tarkastellaan sitä, miten maahanmuuttajien suomen kielen hallinta kehittyy näissä uusimuotoisissa koulutuksissa. Hanke kiinnittyy kielentutkimuksen käyttöpohjaisiin suuntauksiin yhdistämällä kieliekologiaa ja kompleksisten dynaamisten systeemien teoriaa neksusanalyyttisessä viitekehyksessä. Tulokset auttavat esimerkiksi työelämälähtöisen kielipedagiikan kehittämisessä.