Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Peuhu, Emilia
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Mekanotransduktio normaalin rintaepiteelin ja rintasyövän säätelyssä
Päätös 323096
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kudosten uusiutumisesta vastaavat aikuisen kantasolut sijaitsevat erityisessä ympäristössä, jossa soluväliaineen koostumus ja mekaaniset ominaisuudet, kuten kovuus, vaikuttavat omalta osaltaan kantasolujen uusiutumiseen ja erilaistumiseen. Solut reagoivat niitä ympäröivään kudokseen muuntamalla aistimansa mekaaniset ärsykkeet solujen sisäiseksi biokemialliseksi toiminnaksi. Tätä tapahtumasarjaa kutsutaan mekanotransduktioksi. Ihmisen rintaepiteelisolukko, josta myös rintasyöpä saa alkunsa geenivirheiden seurauksena, kohtaa vaihtelevia kudoskovuuksia kehityksen, lisääntymisen sekä syöpämuutosten aikana. Siitä huolimatta mekanotransduktion vaikutus ihmisen primaarisiin rintaepiteelisoluihin on huonosti tunnettu. Tämän tutkimuksen päämääränä on tunnistaa uusia rintasyövän leviämiseen ja lääkeresistenssiin vaikuttavia säätelymekanismeja karakterisoimalla potilasperäisen rintaepiteelin mekanobiologiaa.