Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ranta, Eija
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Kansalaisuusutopiat globaalissa Etelässä: Transformatiivisten vaihtoehtojen tavoittelu kansalaistyytymättömyyden aikakaudella
Päätös 323051
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 478 533
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Viimeisen kymmenen vuoden aikana kriittiset kansanliikkeet ovat nousseet eri puolilla globaalia Etelää vaatimaan syviä yhteiskunnallisia muutoksia. Valtarakenteiden murroksen jälkeen poliittisia agendoja ovat kuitenkin hallinneet kansanvallan ja oikeudenmukaisuuden sijasta populistinen autoritaarisuus, kansalaisyhteiskunnan tilan kaventaminen ja eriarvoistava luonnonvarapolitiikka. Tutkimushanke selvittää etnografisin menetelmin, miten ja miksi vaihtoehtoiset kansalaisuusutopiat ja aktivismin muodot rakentuvat yhteiskunnissa, joita leimaa kansalaisten pettymys lupauksiin ja odotuksiin sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Hanke tuottaa monipuolisesti ainutlaatuista etnografista aineistoa yhteiskunnallisten aktivistien elämästä Boliviassa, Keniassa ja Tunisiassa. Se rakentaa uutta tietoa ja käsitteistöä kansalaisuudesta globaalissa Etelässä yhdistämällä sosiologisen ja antropologisen kansalaisuustutkimuksen jälkikoloniaaliin keskusteluun vaihtoehtoisista tulevaisuuksista.