Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Granqvist, Kimmo
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Romanien vuorovaikutus arkipuhetilanteissa: tapaustutkimuksia Virossa
Päätös 323013
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä kuvattava hanke (2019-2023) on romanikielen tutkimuksen piirissä ensimmäinen laajamittainen projekti, joka tutkii Viron romanikielen murteiden puhujien vuorovaikutusta interaktionaalisen dialektologian näkökulmasta. Samalla hanke on ensimmäinen laajamittainen kielentutkimuksen projekti, joka tarkastelee Viron romanimurteita. Euroopan neuvoston arvioiden mukaan Virossa on 600-1500 romania, jotka kuuluvat enimmäkseen Latvian (Lotfitka) ja Venäjän (Xaladytko) romaniryhmiin. Projekti tuottaa ainutlaatuisen, laajan romanien videoiduista ja transkriboiduista keskusteluista koostuvan videoarkiston. Muita tuotoksia ovat artikkelikokoelma, vertaisarvioituja artikkeleita ja väitöskirja. Projektia johtaa Kimmo Granqvist Helsingin yliopistossa, mukana projektissa on postdoc-tutkijoita Suomesta ja Venäjältä sekä virolainen tohtorikoulutettava sekä romanitaustaisia tutkimusavustajia.