Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kankare, Maaria
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe
Stressinkeston genominen tausta
Päätös 322980
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 536 781
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Eliöiden kokema stressi on eräs tärkeimmistä lajien selviämiseen ja levinneisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Emme kuitenkaan vielä vuosikymmenien geneettisten tutkimusten jälkeenkään ymmärrä, miten organismit sopeutuvat erilaisiin olosuhteisiin molekyylitasolla, ja mitkä geneettiset mekanismit liittyvät stressinkestoon. Tässä projektissa tutkitaan, kuinka tärkeät genomitason mekanismit, kuten kromosomitason inversiot, liikkuvat elementit ja silmukoinnista johtuvat geenien toiminnan muutokset vaikuttavat lajien stressinsietokykyyn. Tutkimme eri mekanismien välisiä yhteisvaikutuksia genomisella ja fenotyyppisellä tasolla, jotta voisimme selvittää niiden merkitystä muuttuviin olosuhteisiin sopeutumisessa. Koska ilmastonmuutos on nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin, ovat nämä kysymykset nyt erittäin ajankohtaisia. Tutkimuksen tuottama tieto on tärkeää myös, kun tutkitaan lajien leviämistä tai geneettisesti muunneltujen organismien tai tuhohyönteisten sopeutumista erilaisiin ekosysteemeihin