Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Korhonen, Anu
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Pohjoiset painajaiset, 1400-2020
Päätös 322953
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Pohjoiset painajaiset 1400-2020 -tutkimushanke ylittää tieteiden välisiä rajoja ja on uusi avaus suomalaisten menneisyyden ja nykyisyyden ymmärtämiseen. Historiantutkimus on käytännössä keskittynyt pääasiassa valveilla olemisen historiaan, vaikka ihminen nukkuu noin kolmasosan elämästään. Tämä hanke kulkee valtavirran ulkopuolella nostaessaan esiin unien näkemisen kulttuuriset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Päätavoitteena on selvittää, mistä aiheista suomalaiset ovat eri aikoina nähneet painajaisia ja onko niissä esiintynyt muutoksia ja jatkumoita. Hankkeen tulokset hyödyttävät useita tieteenaloja tarjoamalla aikaisempaa syvällisemmän näkökulman painajaisuniin ja niiden näkemisen konteksteihin. Hanke painottuu Suomeen, mutta tuo esiin väestön heterogeenisyyden. Hanke on merkittävä myös kansainvälisesti, koska vastaavaa pitkän aikavälin unimaailmojen tarkastelua eri lähdeaineistoja ja tutkimusmenetelmiä yhdistelemällä ei ole tehty muuallakaan.