Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ihalin, Riikka
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe
Isännän ja bakteeripatogeenin välisen informaatiosodan molekulaariset mekanismit
Päätös 322817
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 513 324
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Bakteerin kyky kaapata ihmisen viestimolekyylejä voidaan rinnastaa informaatiosodankäyntiin, jossa vihollisen viestejä käytetään oman kilpailukyvyn parantamiseen. Tulehduksen viestimolekyyli interleukiini (IL)-8 houkuttelee valkosoluja ja edistää tehokasta puolustusta ien-hammasliitoksessa. Tutkimustuloksemme osoittavat, että hampaan kiinnityskudosten tuhoa eli parodontiittia aiheuttava patogeeni sitoo ja siirtää solunsa sisälle IL-8:aa yhdessä bakteerisolun ulkoisen DNA:n kanssa. Selvittämme mekanismeja, jolla bakteeri aistii isännän tulehdusta ja häiritsee immuunipuolustusta ja tutkimme muuttaako IL-8 bakteerin taudinaiheuttamiskykyyn liittyvien geenien ilmenemistä. Lisäksi tutkimme miten IL-8:n sitominen vaikuttaa valkosolujen erilaistumiseen ja liikkumiseen sekä reaktiivisten happimolekyylien tuottoon. Tutkimus tuo molekyylitason tietoa uudenlaisesta suupatogeenin virulenssimekanismista ja luo uusia mahdollisuuksia etsiä ehkäisy- ja hoitokeinoja parodontiitille.