Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kujala, Katharina
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Arseenin ja antimonin kierroksiin osallistuvien tuntemattomien mikrobien ja geenien selvittäminen pohjoisissa turvekosteikoissa
Päätös 322753
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Turvekosteikon mikrobit altistuvat myrkyllisille metalloideille kuten arseenille ja antimonille esimerkiksi ilmakehän laskeuman tai kaivosvesien vaikutuksen seurauksena. Mikrobit ovat kehittäneet mahdollisuuksia käyttää nämä myrkylliset metalloidit hyväksi, ja osa niistä voitaisiin jopa soveltaa vesien bioremediaatiossa. Valitettavasti ei ole tietoa tärkeimmistä mikrobeista arseenin ja antimonin kierrossa turvekosteikoissa. Ei ole selvitetty, mitkä ovat juuri ne tärkeimmät mikrobit, kuinka aktiivisia ne ovat ja mikä mekanismi on tarkalleen taustalla, kun mikrobit käyttävät arseenia ja antimonia, ja miten ne vaikuttavat arseenin ja antimonin poistoon vedestä. Tässä projektissa yritetään täydentää näitä puuttuvia tietoja a) tutkimalla arseenin ja antimonin transformaatioihin liittyvien geenien diversiteettia ja aktiivisuustasoja, b) tutkimalla puutteellisesti tunnettuja prosesseja arseenin ja antimonin kierrossa, ja c) eristämällä mikrobeja, jotka voitaisiin hyödyntää bioremediaatiossa.