Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lehtinen, Esa
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Johtamiskäytänteiden uudistaminen digitaalisten alustojen välityksellä: Vuorovaikutuksen näkökulma
Päätös 322733
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä tutkimushankkeessa tarkastellaan digitaalisten alustojen roolia osana johtamiskäytänteiden kehittämistä ja uudistamista vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tarkasteltavan kontekstina on digitaalista teknologiaa hyödyntävä konsultointi. Tutkimuksen aineisto kerätään kahdesta organisaatiosta. Aineisto koostuu digitaalisilta alustoilla käytävästä keskustelusta, sellaisten kasvokkaisten vuorovaikutustilanteiden videonauhoituksista, joissa digitaalisia alustoja käytetään, ja organisaatioiden toimijoiden haastatteluista. Tutkimus paljastaa, millaisia vuorovaikutusrakenteita digitaalinen teknologia mahdollistaa ja miten digitaaliset käytänteet nivoutuvat kasvokkaisen vuorovaikutuksen käytänteisiin. Tutkimuksen tulokset ovat relevantteja sekä digitaalisten alustojen suunnittelijoille että organisaatioille, jotka haluavat kehittää (digitaalisia) johtamiskäytänteitään. Tutkimus osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun digitalisaation eduista ja haasteista.