Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Salminen, Tiina Susanna
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Mitokondriot ovat muutakin kuin solun energiatehtaita: mitokondrion genomin variaation vaikutus immuunivasteissa
Päätös 322732
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Mitokondriot ovat energiaa tuottavia soluelimiä, mutta niiden roolin tiedetään nykyään kattavan muutakin kuin ravinnosta saatavan energian muuntamisen solulle käytettävään muotoon. Mitokondrioiden toiminta on viimeisimpien tutkimusten perusteella liitetty immuunivasteisiin. Solun tuman genomin tiedetään muokkaavan yksilön immuunivasteita, mutta mitokondrioissa olevan genomin variaation vaikutusta ei ole vielä tutkittu tässä asiayhteydessä. Ehdottamassani tutkimuksessa käytän Drosophila melanogaster -kärpäsmallia mitokondrion genomin variaation vaikutuksen tutkimiseen. Kärpäsillä on mahdollista perustaa linjoja joissa erilaisia mitokondriaalisia genomeja on risteytetty samaan nukleaariseen taustaan. Tutkin mitokondrion genomin vaikutusta infektoimalla näitä linjoja useilla eri patogeeneillä ja seuraamalla eri linjojen vasteita. Tämän lisäksi käytän tutkimuksessani ihmisen solumalleja, nähdäkseni miten mitokondriotaudit vaikuttavat yksilön immuunivasteisiin.