Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Löytynoja, Ari
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Uskottomuutta ja kumppanin vaihtoa: ohjeenvaihtomutaatiot ajan ja tilan halki
Päätös 322681
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 495 925
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
DNA-replikaation luotettavuus on tärkeää organismin lyhyen aikavälin selviytymiselle kun taas replikaatiovirheiden mahdollistama evoluutio on oleellista sen pitkän aikavälin menestykselle. Hanke keskittyy paikallisiin, lyhyitä poikkeavia jaksoja sekvenssien välille aiheuttaviin ohjeenvaihtomutaatioihin ja tutkii niiden ominaisuuuksia useissa organismeissa ja niiden genomien sisällä. Osa ohjeenvaihtomutaatioista luo tai korjaa käänteisiä sekvenssejä. Näiden roolia RNA geenien evoluutiossa arvioidaan.