Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hilden, Raili
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Digitaalinen apuväline suullisen kielitaidon harjoitteluun ja arviointiin
Päätös 322619
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 280 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
DigiTala lisää tasa-arvoisia kieltenopiskelumahdollisuuksia kehittämällä ja tutkimalla teknistä apuvälinettä puhumisen harjoitteluun ja arviointiin. Ensimmäinen sovellusalue on puhumisen osakoe suomalaiseen ylioppilastutkintoon. Hankkeessa on tallennettu laaja ruotsin- ja suomenkielinen sähköinen puheaineisto, joka täydentyy muilla kielillä. Automaattista puheentunnistusta hyödyntämällä puheaineistot analysoidaan ja kehitetään digitaalinen apuväline, joka luo ainutlaatuisen tilaisuuden kohottaa ihmisten suorittaman arvioinnin tehokkuus ja yhteismitallisuus ison ja tärkeän kielikokeen vaatimalle tasolle. Kun digitaalinen apuväline on oppinut ihmisiltä riittävän laadukkaan arvioinnin mallin, väline soveltuu ajasta ja paikasta riippumattomaan omaehtoiseen harjoitteluun monista kielitaustoista tuleville oppijoille. Puhenäytteiden ja arviointien muodostama tietokanta tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman lähestyä suullisen kielitaidon nykyaikaista käsitettä ja sen monimuotoista arviointia.