Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Huuki, Tuija
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe #Nou hä(irin)tä: Taidelähtöiset menetelmät ja tutkimusaktivismi seksuaalisen häirinnän tutkimiseksi ja käsittelemiseksi alakouluikäisten vertaissuhteissa
Päätös 322612
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 474 410
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksessa selvitetään taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia tutkia ja käsitellä seksuaalista häirintää 10-12-vuotiaiden lasten vertaissuhteissa. Tutkimuksen kohteena on se, millä ehdoilla monenlaisten toimijoiden yhteistyönä toteutettavien taidelähtöisten työpajojen avulla voidaan tuottaa tietoa lasten vertaissuhteiden seksuaalisesta häirinnästä ja auttaa lapsia muodostamaan häirinnästä vapaita vertaissuhteita. Samalla tarkastellaan taidelähtöisten menetelmien kautta avautuvia mahdollisuuksia vaikuttaa ja edistää poliittista päätöksentekoa lasten vertaissuhteiden häirinnän vastaisessa työssä. Posthumanistisia teorioita hyödyntävä tutkimus syventää ymmärrystä lasten seksuaalisen häirinnän puuttumis- ja ehkäisykeinoista sekä tuottaa metodologisia, teoreettisia ja käytännön välineitä lasten välisten valtasuhteiden tutkimiseen. Tuloksista raportoidaan alan johtavissa julkaisuissa, konferensseissa sekä taidenäyttelyissä.