Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hakulinen, Nina
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Pentoosisokerien metaboliareittiin osallistuvien ympäristöä säästävien entsyymien rakennetutkimus
Päätös 322610
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 396 996
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Biomassojen uudet käyttötavat ja sivutuotevirtojen hyödyntäminen ovat osa uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä. Puun lignoselluloosasta noin neljännes on hemiselluloosaa, jonka sokerit voidaan käyttää biopolttoaineksi tai niistä voidaan valmistaa erilaisia biopohjaisia kemikaaleja sekä uudentyyppisiä materiaaleja. Hemiselluloosan pentoosisokerit voidaan muuttaa kaupallisesti merkittäviksi kemikaaleiksi mikro-organismien metaboliareitin avulla. Tässä työssä tutkitaan pentoosisokerien metaboliareittiin osallistuvia entsyymejä, erityisesti tällä reitillä pullonkaulana toimivia pentonaattidehydrataaseja. Työssä selvitetään reitille osallistuvien entsyymien kolmiulotteisia rakenteita sekä niiden toimintaa atomitasolla. Työn tarkoituksena on muokata tehokkaampia entsyymejä, jotka parantaisivat pentoosisokerien käyttöä biopohjaisten kemikaalien tuotannossa.