Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kennedy, Juliette
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Matemaattinen sisältö, luonnollinen kieli: kietoutuminen ja formalismista vapaus.
Päätös 322488
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä projektissa analysoidaan matematiikan luonnollista kieltä tutkimalla kuinka riippuvaista se on formalismista. Jotkut matematiikan määritelmistä ovat vankkoja ja riippumattomia tavasta jolla ne määritellään annetussa loogisessa systeemissä. Tämä voidaan tehdä täsmälliseksi, mutta oleellisesti se tarkoittaa, että määritelmä pysyy stabiilina vaikka sitä katsottaisiin eri näkökulmista. Toiset määritelmät taas ovat hyvin sensitiivisiä formalismille siinä mielessä, että pieni muutos formaalisessa systeemissä johtaa massiiviseen muutokseen struktuurissa. Kutsun tätä ilmiötä kietoutumiseksi. Tutkimalla vankkuutta ja kietoutumista erityisestä filosofisesta, historiallisesta ja matemaattisesta näkökulmasta toivon saavani syvällistä tietos siitä, miten matemaatikot käyttävät luonnollista kieltä karakterisoimaan juuri ne struktuurit joita he haluavat tutkia.