Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Uotila, Petteri
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Yhteistyö kylmien merten oseanografiassa Dalianin yliopiston rannikkolaboratorion ja Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuksen välillä
Päätös 322475
Päätöspvm 30.01.2019
Rahoituskausi 01.02.2019 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 1 500
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Jäämerillä on avainasema pitkän aikavälin ympäristöennusteissa pääosin meri-ilma lämmön, massan, ja aineenvaihdon vuoksi. Tämän alan merkittävää asiantuntemusta löytyy sekä Dalianin teknillisen yliopiston rannikkolaboratoriosta ja Helsingin Yilopiston ilmakehätieteitten keskuksesta. Yhdistämällä voimansa nämä ryhmät luovat uutta innovatiivista tutkimusta josta tuloksena ovat paremmat ja kattavammat havainnot ja mallitustyö joka uusien havaintojen avulla avaa mahdollisuuksia parempiin pitkän aikavälin ennusteisiin.