Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Pönkä, Ville
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Osuuskuntien haasteet ja mahdollisuudet globalisoituvassa maailmassa
Päätös 322473
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämän hankkeen kohteena on kansainvälinen osuuskuntaoikeus ja sen päätavoitteena on tutkia ja ratkaista niitä haasteita, joita osuuskunnat kohtaavat globalisoituvassa maailmassa. Hanke pyrkii siten kehittämään osuuskuntaoikeudellista tutkimusta ja tukemaan osuuskuntasektorin kehitystä. Tutkimuksen pääfokus on oikeudellisissa kysymyksissä, koska sääntelyllä on merkittävä rooli yrityssektorin kehittymisessä, joskin yhä tänä päivänä kansainvälisen osuuskuntaoikeustutkimuksen tila on epätyydyttävä. Oikeudellisen analyysin lisäksi tutkijat tulevat ammentamaan tietoa muilta tieteenaloilta, kuten taloustieteistä, sosiologiasta ja kestävyystieteistä. Tutkimuskysymyksiä lähestytään siis poikkitieteellisesti, koska ne ovat hyvin monimutkaisia ja niiden jäsentäminen ja ratkaiseminen on mahdollista vain yhdistämällä eri tieteenalojen näkökulmia. Tutkimus suoritetaan pääasiallisesti Helsingin yliopistossa ja hanke kestää yhteensä neljä vuotta.